Informacja o wspołpracy,programach, projektach, w których uczestniczymy.


"W Europie doskonalimy nasze umiejętności"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036769

ogloszenie
regulamin


Programu profilaktyczny: "Nie pal przy mnie proszę" i "Znajdź właściwe rozwiązanie"


W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele ZS nr 15 przystąpili do realizacji programu profilaktycznego: "Nie pal przy mnie proszę" - skierowanego do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i "Znajdź właściwe rozwiązanie", którego treści przeznaczone są do realizacji w klasach gimnazjalnych. Program inicjowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowany w szerokim partnerstwie lokalnym.
Głównym założeniem projektu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży poprzez warsztaty i spotkania edukacyjne, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, wykształcenie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdy inni przy nich palą bądź nakłaniają ich do tego samego. Koordynatorzy projektu Beata Ostasiewicz i Anna Iwaniuk dbają aby w czasie spotkań edukacyjnych informacje o szkodliwości palenia papierosów były przekazywane w sposób adekwatny do wieku odbiorcy, aby zajęcia były różnorodne i ciekawe, w tym celu wykorzystują następujące metody aktywizujące: wizualizacja, drama, krzyżówki, burze mózgów. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży jak i ich rodziców.

"Kartka ze szpitala"Od dwóch lat współpracujemy z Fundacją Rosa. Realizuje projekt Kartka ze szpitala. Polega on na zorganizowaniu zajęć plastycznych dla uczniów-pacjentów. Tworzenie kartek ma za zadanie nie tylko rozwinięcie zdolności plastycznych u dziecka, ale przede wszystkim umożliwienie nawiązania i potrzymania kontaktu z bliskimi oraz redukowanie negatywnych skutków związanych z pobytem w szpitalu.
"Słoneczna galeria"


W ramach projektu Urtica dzieciom- "Słoneczna galeria" odbywały się warsztaty plastyczne. uczniowie mieli możliwosć wykonać prace różnymi technikami m.in. decoupage, malowanie na tkaninie tkaninie farbami akrylowymi z wykorzystaniem szablonów, tworzenie płaskorzeźby z gliny. ... Zachęcały one do twórczej zabawy. Panowała na nich atmosfera sprzyjająca wyzwalaniu inwencji twórczej i każdy mógł poczuć się artystą.Bezpieczne wakacje 2013 - konkurs plastyczny organizowany przez Fundację Bezpieczne Wakacje ze Szczecina

Wakacje już dawno za nami, ale dopiero w grudniu 2013 roku odbyło się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastyczne pod hasłem " Moje bezpieczne wakacje 2013", które było organizowane przez Fundację Bezpieczne Wakacje ze Szczecina. Konkurs trwał od 1 czerwca 2013 roku do 30 września 2013 roku. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież objęte opieką ZS Nr 15 w Białymstoku. Z naszej placówki wysłano ponad 50 prac. Szczegółowe wyniki konkursu na stronie internetowej: http://www.bezpiecznewakacje.plAkademia czystych rąk - projekt realizowany przy współpracy z firmą Carex

od trzech lat realizujemy projekt" Akademia czystych rąk". W ramach Akademii Czystych Rąk Carex przekazujemy podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej higieny rąk oraz tego, jak duży wpływ ma ona na nasze życie i zdrowie. Najlepszym sposobem na podsumowanie zdobytej wiedzy jest wspólna zabawa. Uczniowie uczestniczą konkursie podsumowujacym zdobytą wiedzę "Gdzie były, co robiły Twoje ręce?".

Wzorowy uczeń -to zdrowy uczeń!