Kalendarz- wydarzenia szkolne    *** Rok szkolny 2017/2018***


Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja
W dniu 25.04.2018 odbyła się impreza ogólnoszkolna w ramach Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja z elementami niepodległościowymi w UDSK. S
Prezentacja "Stulecie Niepodległości"- zobacz

Spotkanie z pracownikami Straży Pożarnej
W dniu 25.04.2018 roku na Oddziale Pediatrii i Neurologii w WSZ w Białymstoku gościliśmy pracowników Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Białymstoku. Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom - w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. Ponadto ratownicy w trakcie prowadzenia części teoretycznej przypomnieli dzieciom m.in. o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie. Ostatnim elementem spotkania na sali było krótkie przybliżenie obrazu zawodu strażaka, sprzyjające kształtowaniu pozytywnego wizerunku formacji oraz ludzi w niej służących w oczach dzieci. Dużą ciekawość wzbudził m.in. sprzęt ochrony osobistej strażaka, który niejednemu maluchowi, z racji swojej wagi, sprawił nie lada problemy.

Bajki czytajki
W dniu 16.04.2018 roku odbyło się spotkanie z cyklu Bajki czytajki adresowane do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Tematem przewodnim zajęć była Lekcja z Bratkiem " O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów". Zazdrość o zwycięstwa i sukcesy innych, to problem niemal każdego dziecka. Bratek, przyjaciel dzieci pomaga wyjaśnić, że każdy z nas ma mocne i słabe strony i robi to na przykładach zwierząt. Aby bardziej uzmysłowić uczniom powagę tematu przygotowałam karty pracy. Zadaniem każdego dziecka było połączenie nazwy zwierzęcia z cechą charakteru, odszukiwanie nazw zwierząt ukrytych w zdaniach, zagadki o zwierzętach, uczestnicy świetnie poradzili sobie z zadaniami. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali drobne upominki. Podczas wykonywania zadania dzieciaki wykazały się ogromną kreatywnością i twórczością.

Wiosna kwiatami pachnąca
13 kwietnia, w Klinice Onkologii, odbyły się warsztaty plastyczne we współpracy z Fundacją Urtica z cyklu "Słoneczna galeria". Zaproponowaliśmy uczestnikom temat "Wiosna kwiatami pachnąca". Uczestnicy, metodą stemplowania lub technikami łączonymi, wykonali pomysłowe prace gdzie oczywiście motywem przewodnim były kwiaty. Zrobiło się kolorowo i wesoło.

Kwitnące sady
12 kwietnia odbyły się ogólnoszkolne warsztaty plastyczne "Kwitnące sady", we współpracy z Fundacją URTICA, w ramach ogólnopolskich warsztatów z cyklu "Słoneczna galeria". Wstępnym działaniem plastycznym było rysowanie w zespołach "wiosennego powietrza" do relaksacyjnej muzyki w oparciu o system "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej. Następnie zaproponowaliśmy kilka technik plastycznych do wykonania kwitnących drzew: malowanie palcami, wydzieranka, wyklejanie bibułą, collage, rysowanie pastelami na gazecie, malowanie akwarelą. Uczestnikom nie zabrakło twórczej inwencji i powstały ciekawe prace.

Spotkanie muzealne
3 kwietnia odbyło się w Klinice Onkologii spotkanie muzealne "Zwierzęta w tradycji wielkanocnej", które prowadził pracownik z Muzeum Historycznego w Białymstoku. Podczas spotkania poznaliśmy symbolikę zwierząt występujących w tradycji wielkanocnej. Następnie malowaliśmy figurki zwierząt i ozdabialiśmy według własnych pomysłów. Powstały kolorowe i estetycznie ozdobione prace.

"Spotkanie z grami rozwijającymi intelekt"
27 lutego odbyło się ogólnoszkolne "Spotkanie z grami rozwijającymi intelekt". Graliśmy wspólnie w zaproponowane gry, m.in.: "Blokus", "Uno", "Digit" czy "Słowostworki", które rozwijają myślenie logiczne, strategiczne, pobudzają kreatywność jak również mogą być pomysłem na spędzanie wolnego czasu.

"Tydzień Języka Ojczystego"
W dniach 19.02.-23.02.2018 r. w Zespole Szkół nr 15 przy UDSK obchodzony był Tydzień Języka Ojczystego. W tym czasie na lekcjach języka polskiego była podejmowana tematyka związana ze znaczeniem języka w naszym życiu, z zasadami dobrej komunikacji oraz kulturą wypowiedzi. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności językowe, rozwiązując różnorodne zadania testowe. Głównym wydarzeniem obchodów było spotkanie edukacyjne z przedstawicielem Zakładu Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Temat spotkania brzmiał "Mówić ładnie, składnie, ale niedosadnie".

"Święto Purim"
23 lutego, w Klinice Onkologii, odbyło się spotkanie muzealne "Święto Purim", które prowadził pracownik z Muzeum w Tykocinie - oddział Muzeum Podlaskiego. Poprzez prezentację multimedialną przybliżyła nam specyfikę muzeum w Tykocinie. Opowiedziała nam o genezie, obchodzonego w kulturze żydowskiej, Święta Purim, o biblijnej królowej Esterze, o zwyczajach i tradycjach podczas tego święta, o spożywanych potrawach,itp. Następnie wykonywaliśmy, charakterystyczne podczas tego święta, maski według własnej pomysłowości - powstały ciekawe projekty. Dopytywaliśmy też o inne święta obowiązujące w kulturze żydowskiej i uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji. Była to bardzo ciekawa lekcja historii i tradycji, która bardzo nas ubogaciła.

"Dzień Myśli Braterskiej"
Dnia 20.02.2018 r. na VI p. w UDSK odbyła się uroczysta zbiórka harcerska z okazji DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ. Tym razem odwiedzili nas instruktorzy i harcerze z Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych.
Na integracyjnej zbiórce były zuchy i harcerze starsi stąd pojawiły się i pląsy i harcerskie piosenki przy dźwiękach gitary. Oczywiście przypomniano także postać Roberta Baden-Powella - twórcy skautingu. I na zakończenie Bratnie słowo sobie dajem…..

"Podróż Innego do krainy Smoka"
19 lutego w bibliotece UDSK odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Bajki czytajki". Tym razem uczniowie klas I-III wysłuchali bajki "Podróż Innego do krainy Smoka". Jest to bajka pochodząca z Programu Kształtowania Wrażliwości na Odmienność "Przygody Innego". Inny to pacynka dużych rozmiarów, która opowiada o swoich przygodach ze spotkań z dziećmi pochodzącymi z różnych kultur. W tym dniu uczniowie poznali wybrane motywy charakterystyczne dla sztuki chińskiej, poznali zabytki architektury Chin, zwyczaje chińskie i kuchnię tego odległego kraju. Szczególnie spodobało się naszym uczniom sprawdzenie swoich sił w posługiwaniu się pałeczkami przy jedzeniu ryżu preparowanego. Ponieważ w lutym rozpoczął się kolejny chiński rok spotkanie zakończyliśmy wykonaniem smoka i tańcem do tradycyjnej muzyki chińskiej.

"Legenda o księciu Gedyminie"
15 lutego odbyło się ogólnoszkolne spotkanie muzealne poprowadzone przez ppracownika Muzeum Historycznego w Białymstoku - "Legenda o księciu Gedyminie". Nasz gość przedstawił treść legendy o powstaniu Białegostoku, dzięki temu mogliśmy poznać genezę nazwy naszego miasta. Zaprezentował także eksponaty muzealne będące atrybutami rycerza, m.in.: miecz, hełm, tarczę, ostrogi wzbudzając tym żywe zainteresowanie, zwłaszcza chłopców. Następnie, przy użyciu papierowych elementów geometrycznych każdy mógł wykonać swojego rycerza. Powstały ciekawe prace świadczące o kreatywności uczestników.

"Quiz przyrodniczo-geograficzny"
W dniach 19-23.02.2018 roku w Zespole Szkół Nr 15 odbył się Quiz przyrodniczo-geograficzny. Uczestnikami były osoby chętne. W konkursie wzięło udział 15 uczniów gimnazjum i kl. VII oraz 13 ze szkoły podstawowej. Quiz miał na celu zapewnienie uczniom możliwości odkrywania i rozwijania talentów i uzdolnień. Zachęcenie do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy o otaczającym nas świecie.


Dzień Bezpiecznego Internetu

"Bal Karnawałowy"
Dnia 7.02.2018 w UDSK odbyła się zabawa karnawałowa pod hasłem: "Niech żyje bal". Organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych. Oprócz zabaw przy najnowszych przebojach karnawałowych, dzieci brały udział w wielu konkursach: wyścig rodzin, taniec na gazecie, ślady na śniegu, rzut kapeluszem, rzut śnieżkami do celu, portret mamy. Na zakończenie dobrej zabawy dzieci otrzymały drobne upominki i słodycze.
W WSZ bal karnawałowy odbył się 2.02.2018r.

"Zabawy z modą"
7 lutego, w Klinice Onkologii odbyło się spotkanie muzealne "Zabawy z modą", które prowadził pracownik Muzeum Historycznego w Białymstoku. Poznaliśmy zwyczaje i tradycje karnawałowe obowiązujące dawniej w Białymstoku jak również kanony ówczesnej mody. Następnie projektowaliśmy stroje na sylwetach kobiet lub mężczyzn. Powstały pomysłowe kreacje.

Kolędować Małemu! Kulturowe kolędowanie
20 grudnia 2017 r. na korytarzu przy auli UDSK gościliśmy dzieci i młodzież ze SP nr 6 w Białymstoku. Przybyli do nas ze swoimi nauczycielami religii, muzyki oraz z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariusza, pięknie przebrani, aby pokazać przedstawienie Bożonarodzeniowe. Przy akompaniamencie fletów prostych zaśpiewali wiele kolęd i pastorałek, także prawosławnych, co było ciekawym i ubogacającym doświadczeniem dla uczestników spotkania, licznie zgromadzonych tego przedpołudnia. Wolontariusze ze starszych klas SP nr 6 przygotowali także miłe niespodzianki - kartki świąteczne i własnoręcznie upieczone pierniki dla każdego. Po złożeniu życzeń mniejsza grupa naszych gości udała się jeszcze na oddział onkologii, by tam swym śpiewem i grą na instrumentach rozweselić i przygotować do świąt pacjentów tego oddziału i ich opiekunów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wielka gwiazda kolędnicza, którą goście przynieśli ze sobą, a którą można była kręcić w rytm wyśpiewywanych kolęd.

Dnia 22 11 17r. na VIp. UDSK w Białymstoku odbyła się integracyjna zbiórka harcerska z harcerzami i instruktorami Biebrzańskiego Hufca ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Dzieci i młodzież w szpitalu odwiedziły dwie drużyny: 1 Trzciańska Drużyna Harcerska "Sadyba" oraz Drużyna Wędrownicza na próbie z Goniądza. Harcerze grając na gitarze śpiewali harcerskie piosenki, które najbardziej podobały się małym pacjentom. Na zbiórce rozmawialiśmy o swoich pasjach i zainteresowaniach. Była także majsterka, każdy zrobił sobie pamiętnik. Goście z Hufca Biebrzańskiego tłumaczyli, co oznaczają elementy munduru harcerskiego, w który byli ubrani. Na zakończenie zbiórki zawiązaliśmy krąg i zaśpiewaliśmy Bratnie słowo…

7 grudnia, w Klinice Onkologii odbyło się spotkanie muzealne "Święto Chanuka", które poprowadziła pracownica Muzeum w Tykocinie. Po krótce opowiedziała nam o specyfice muzeum. Przedstawiła nam genezę powstania jednego ze świąt w kulturze żydowskiej - Święcie Chanuka a także o charakterystycznych zwyczajach związanych z tym świętem. Wykonaliśmy bączki chanukowe a następnie zagraliśmy w grę na czekoladowe minety, która podczas tych świąt jest rozgrywana

W dniach 04-08.12.2017r. odbyła się dziewiąta edycja konkursu fizycznego "Tygrysek". Zadania konkursowe nawiązywały do sytuacji w życiu codziennym. Zmierzyło się z nimi 41 uczniów z klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjum oraz ze szkół średnich. Z tego grona 14 uczniów uzyskało powyżej 70% punktów.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłych konkursach przedmiotowych.

Dnia 27.11.2017 r. , w Klinice Onkologii odbyło się spotkanie muzealne "Legenda o księciu Gedyminie", które prowadził pracownik Muzeum Historycznego w Białymstoku. W ciekawy sposób, dodatkowo ilustrowany prezentacją, nasz gość przedstawił nam legendę o początkach Białegostoku. Pokazał nam także przyniesione z muzeum eksponaty należące do wyposażenia każdego rycerza za czasów księcia Gedymina. Po czym wykonaliśmy pracę plastyczną z figur geometrycznych, oczywiście był to rycerz.

W dniach 20.11- 01.12.2017 odbywał się Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii adresowany do uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 40 oraz klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Nr 15 w Białymstoku. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania historią i kulturą Wielkiej Brytanii, rozwijanie umiejętności językowych. W konkursie wzięło udział 20 uczniów. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki

22.11.2017 r. odbyły się w UDSK warsztaty na temat: "Z przyrodą za pan brat - quiz przyrodniczy", w ramach projektu realizowanego przez wychowawców grup wychowawczych pod hasłem: Akademia Kreatywności - kto myśli nie błądzi". Uczniowie rozwiązali krzyżówkę zagadkową, z diagramów wykreślili nazwy drzew, owoców i zwierząt, odpowiedzieli na pytania z quizu na temat zwyczajów i życia zwierząt oraz rozwiązali dwie zagadki logiczne związane z tematem warsztatów. Celem zajęć było, by poprzez zabawę rozwijać u dzieci umiejętność logicznego myślenia w oparciu o wiedzę przyrodniczą. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym warsztaty na wyżej wymieniony temat zostały przeprowadzone 23.11.2017 r.

XV edycja konkursu interdyscyplinarnego w ZS Nr 15 w Białymstoku
Czy to prawda, że "palacz ma zdrowsze mięśnie, ponieważ pobudza układ oddechowy do zwiększonego wysiłku"? Z tego typu zadaniami zmierzyli się w dniach 13-15.11.2017 uczestnicy XIV konkursu interdyscyplinarnego "My nie palimy, to nie dla nas".
Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia i udzielenie pomocy choremu dziecku w przezwyciężeniu choroby podczas pobytu w szpitalu.
W konkursie wzięło udział 70 uczniów ze wszystkich zespołów klasowych klas IV-VII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ZS Nr 15. Czterech najlepszych uczniów zdobyło dyplomy i nagrody w postaci książek, a sześć osób dostało wyróżnienia w postaci dyplomów.
Konkurs organizował i sponsorował Zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Nr 15 w Białymstoku przy UDSK

W dniach 23.10.17 do 10.11.17 odbył się konkurs literacko - plastyczny ,,Jesienne rymowanki". Wzięło w nim udział 7 uczniów z klas I-VI i 7 przedszkolaków z różnych klinik UDSK. Zaprezentowali oni własne rymowanki o jesieni. Wszyscy uczestnicy konkursu bardzo się starali, aby jak najciekawiej zaprezentować ułożoną przez siebie rymowankę i wykonać ilustrację plastyczną. Jury oceniło wkład pracy, samodzielność oraz sposób prezentacji utworu. Wszystkie prace zostały nagrodzone a cztery wyróżnione. Zilustrowane rymowanki ozdobiły bibliotekę szpitalną.


"Święto Niepodległości"
Dnia 9 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości.
Dzieci niemal ze wszystkich klinik wzięły udział w wykładzie multimedialnym "Józef Piłsudski - droga do niepodległości". Wykład został wygłoszony przez pracownika Muzeum Karnego.
W dalszej części uroczystość 11 Listopada została uświetniona wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.
W dniu 9 listopada 2017 roku Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Białymstoku odwiedził pracownik Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku. Wizyta była powiązana z obchodami święta 11 Listopada zwanego Świętem Niepodległości.
Z tej okazji nasz gość przygotował interesującą prezentację o życiu i losach Józefa Piłsudskiego, bogatą w zdjęcia. Uczniowie z należytą powagą i zainteresowaniem wysłuchali opowieści o życiu prywatnym i zawodowym marszałka. Była to niezapomniana lekcja historii, która mam nadzieję na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów.

Jak co roku w październiku, raz w tygodniu, nasza społeczność szkolna gromadziła się w kaplicy UDSK na wspólnej modlitwie różańcowej. Przewodniczył jej ks. kapelan. Obecni na modlitwie mogli wysłuchać relacji z objawień Matki Bożej w Rwandzie oraz objawień w Fatimie, których 150 rocznicę obchodzimy w tym roku. Szczególne było ostatnie spotkanie - poświęcone misjom. Ksiądz zapoznał zgromadzonych z listem swego kolegi misjonarza z Kuby, wyspy, na której na stacjach benzynowych paliwo jest dostępne 2 razy w tygodniu, ludzie są często biedni, pozbawieni podstawowych środków do życia. Ta opowieść poruszyła nasze serca i ukazała, jak wygodne mamy życie i zachęciła do wspierania misji materialnie i przez naszą modlitwę. Spotkania gromadziły nie tylko uczniów z nauczycielami, ale także rodziców, babcie.

Na oddziale dziecięcym WSZ 19.10.2017 r. obchodziliśmy XVII Dzień Papieski pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją". Młodsi uczniowie ze szkoły podstawowej obejrzeli prezentację multimedialną pt. "Jak Karol został papieżem", opatrzoną słownym komentarzami prowadzącej. Mogli także zadawać pytania i dzielić się swoją wiedzą z innymi. Na koniec spotkania wzięli udział w konkursie wiedzy o JP II. Starsza młodzież także obejrzała prezentację, szukała informacji o życiu Świętego w czasopismach, a następnie chętni pisali konkursowy test wiedzy. Na koniec spotkania wspólnie wykonano okazjonalną gazetkę ścienną podsumowującą uroczystość.
W tym dniu odbyło się również spotkanie w w kaplicy UDSK. Ksiądz kapelan przedstawił życiorys Jana Pawła II W ramach montażu słowno-muzycznego uczniowie wraz z nauczycielami czytali fragmenty o tym jak powinniśmy rozumieć nadzieję. Na zakończenie wspólnie uczniowie odmówili wraz z nauczycielami 10tkę różańca.


W związku z obchodzonym w całej Polsce XVII Dniem Papieskim w dniach 16-20.10.2017 r. w ZS nr 15 na oddziałach UDSK i WSZ katechetki przeprowadziły szkolny Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Miał on na celu przypominanie osoby znanego na całym świecie świętego. Uczestniczyło w nim razem 42 uczniów, którzy po lekcjach poświęconych życiu świętego Papieża i wielkiego Polaka rozwiązywali test pytań zamkniętych, zróżnicowany w 2 kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymali przygotowane przez katechetki nagrody książkowe oraz oceny celujące z religii

W dniu 24.10.2017 roku naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Celem spotkania było przybliżenie specyfiki pracy służb granicznych. Ciekawa prezentacja multimedialna pomogła odpowiedzieć dzieciom na pytania:
- Jak wygląda ubiór funkcjonariusza w czasie wykonywania czynności służbowych?
- Jaki dokument musi mieć człowiek, który przekracza granicę?
- Jakie znaki wyznaczają przebieg granicy?
- Jakimi pojazdami Straż Graniczna patroluje granicę?
Podczas spotkania można było zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponują funkcjonariusze a także przymierzyć elementy ubioru.


Rodzinne spotkania na planszy

W październiku odbyły się ostatnie spotkania w ramach projektu "Rodzinne rozgrywki na planszy", który trwał od marca w naszej szkole szpitalnej. Co miesiąc na spotkaniach gromadzili się uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami czy rodzeństwem i wspólnie graliśmy w różne gry popularyzując ciekawe gry logiczne, strategiczne czy towarzyskie, jako formę wspólnego spędzania czasu wolnego. Pod koniec wakacji, w ramach projektu, odbył się turniej gier: "Blokus" (młodzież) oraz "Pędzące żółwie" (dzieci młodsze), które jednocześnie były głównymi nagrodami w rozgrywkach. Atrakcyjnymi nagrodami obdarowaliśmy także drugie i trzecie miejsca a ponadto każdy uczestnik turnieju otrzymał drobny upominek. Z informacji od uczestników i ich rodzin dowiadywaliśmy się, iż niektóre z nich zakupili i z przyjemnością spędzają czas na rodzinnych rozgrywkach.

26.09.2017-Spotkanie edukacyjne "Dzień Polskiego Państwa Podziemnego"

"Święto przedszkolaka"
20 września 2017 w całym kraju obchodzony jest Dzień Przedszkolaka. My również świętowaliśmy w tym dniu. Obchody Święta Przedszkolaków, przygotowane przez zespół nauczycieli przedszkola, były bardzo uroczyste i huczne. Wspólnie bawiliśmy się i tańczyli, pląsali i śpiewali. Przedszkolaki rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania. Było wiele śmiechu i radości. Na zakończenie uroczystości wszystkie przedszkolaczki złożyły ślubowanie, a Pan Dyrektor szkoły uroczyście pasował każde z dzieci na przedszkolaka. Był to bardzo podniosły moment, a każdy z pasowanych przedszkolaków był mocno przejęty chwilą.

"W Europie doskonalimy nasze umiejętności" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036769

Więcej informacji z zakładce Programy..

Po raz szósty, czyli od początku akcji, dnia 14.09.2017 roku wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu. Od trzech lat spotkania uczniów gimnazjum i liceum z wielką polską literaturą mają miejsce w bibliotece szpitalnej będącej Filią nr 10 Książnicy Podlaskiej.
W pięknie zaaranżowanej przestrzeni zaproszeni goście czytali fragmenty "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Dnia 4.09.2017 roku w Zespole Szkół nr 15 odbyło się spotkanie inaugurujące rok szkolny 2017/2018. Dzieci i młodzieć obejrzały spektakl pod tytułem "Wróżki" w wykonaniu nauczycieli naszej szkoły

***Powrót***